UdG : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 15
Home 1
Total 16

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 15
Home 1

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 15
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 1
Total 16

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats