UdG : Facultat d'educació i psicologia

Graus

Doble titulació grau en mestre educació infantil/ grau en mestre educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Educació social Ciències Socials i Jurídiques
Pedagogia Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia Ciències de la Salut
Treball social Ciències Socials i Jurídiques

Màsters

Atenció a la diversitat en una educació inclusiva Ciències Socials i Jurídiques
Educació en la diversitat Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat , formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (planificació professional) Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'equador Ciències Socials i Jurídiques
Joventut i societat Ciències Socials i Jurídiques
Joventut i societat Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia clínica de la salut i qualitat de vida Ciències de la Salut
Psicologia general sanitària Ciències de la Salut
Psicologia i qualitat de vida Ciències de la Salut
Treball, relacions laborals i recursos humans Ciències Socials i Jurídiques