Resum

Nota de tall juny

 • Comunicació cultural

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 43 43 ND 45 81,34% 0 ND
10-11 40 49 49 86,96% 82 84,99% 0 ND
11-12 40 54 60 76,79% 134 82,42% 0 ND
12-13 40 48 53 79,59% 168 91,14% 19 96%
13-14 40 39 49 75% 192 87,28% 22 97%
14-15 40 43 47 86,96% 194 88,62% 32 97%
15-16 50 56 60 84,21% 213 87,24% 41 93%
16-17 50 34 52 80% 203 82,71% 34 95%
17-18 50 37 53 78,85% 192 89,83% 32 95%
18-19 50 47 54 73,08% 203 88,68% 30 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)