Resum

Nota de tall juny

 • Economia / Filosofia (simultaneïtat)
 • Filosofia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 20 32 ND 32 76,29% 0 ND
10-11 40 23 29 90,48% 55 67,11% 0 ND
11-12 40 30 32 90,48% 72 77,57% 0 ND
12-13 40 16 21 100% 85 77,6% 10 97%
13-14 40 9 16 100% 84 80,64% 9 94%
14-15 40 10 20 87,5% 89 68,51% 13 92%
15-16 40 16 22 83,33% 80 77,81% 15 91%
16-17 40 19 28 84% 86 70,2% 12 88%
17-18 35 26 37 83,87% 95 69,28% 9 85%
18-19 35 24 36 57,58% 101 68,21% 6 92%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)