UdG : Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 54
Dona 29
Total 83

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 29
Home 54

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10