UdG : Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient

Resum

Nota de tall juny

 • Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 26 29 ND 29 66,91% 0 ND
10-11 40 26 43 86,36% 68 73,8% 0 ND
11-12 40 29 24 100% 83 70,12% 0 ND
12-13 40 19 31 93,75% 100 77,41% 5 98%
13-14 40 27 33 100% 110 85,04% 7 98%
14-15 40 28 40 92,59% 130 81,95% 6 93%
15-16 40 15 24 90% 118 84,18% 6 83%
16-17 40 23 32 93,33% 124 75,58% 14 93%
17-18 40 11 18 83,33% 107 80,92% 18 93%
18-19 40 22 30 67,86% 109 83,09% 15 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)