UdG : Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 27 33 100%
14-15 40 28 40 92,59%
15-16 40 15 24 90%
16-17 40 23 32 93,33%
17-18 40 11 18 83,33%
18-19 40 22 30 67,86%

Nota de tall juny

  • Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 29
FP2, CFGS 5
Univ. Batx. / COU 4
Més grans de 25 anys 1
Altres accessos 1
Total 40