Resum

Nota de tall juny

 • Història

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 49 54 ND 57 75,32% 0 ND
10-11 60 50 65 95% 116 72,28% 0 ND
11-12 60 57 49 100% 150 73,47% 0 ND
12-13 60 42 59 89,19% 189 77,16% 14 99%
13-14 60 40 52 97,22% 201 80,17% 30 95%
14-15 60 26 32 95,65% 184 78,24% 27 93%
15-16 60 32 40 88,57% 180 77,01% 30 91%
16-17 60 31 35 96,77% 164 77,01% 27 92%
17-18 60 41 49 91,49% 165 81,45% 37 92%
18-19 60 39 51 73,47% 163 77,06% 21 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)