Resum

Nota de tall juny

 • Història de l'art

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 46 43 ND 44 58,17% 0 ND
10-11 60 21 34 78,26% 72 61,76% 0 ND
11-12 60 27 29 100% 89 74,8% 0 ND
12-13 60 39 48 91,18% 130 77,53% 9 98%
13-14 60 17 32 82,35% 141 75,46% 12 92%
14-15 60 18 27 100% 135 83,14% 20 90%
15-16 50 24 34 93,75% 135 80,05% 25 87%
16-17 50 25 33 89,29% 127 76,07% 26 87%
17-18 50 33 29 100% 113 76,97% 21 88%
18-19 50 23 28 76,92% 102 79,52% 22 88%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)