UdG : Llengua i literatura espanyoles

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 45
Home 24
Total 69

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 45
Home 24

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10