UdG : Llengua i literatura espanyoles

Professorat

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 13,4 94,6 7,1
14-15 11,8 80,5 6,8
15-16 11,9 85 7,2
16-17 12,7 89,7 7,1
17-18 11,5 85,8 7,4
18-19 0 80,2 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

HIDA per tipologia de professorat

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

HIDA per tipologia de professorat

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 1.178,24
Permanents (TEU + Col·laboradors) 49,73
Lectors i altres Professors en vies de permanència 1,03
Associat 119,28
Altres 60,84
Hores impartides en aula
Total 1.409,12