UdG : Facultat de ciències

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 239
Univ. Batx. / COU 30
FP2, CFGS 29
Altres accessos 29
Més grans de 25 anys 7
Univ. FP2 / CFGS 5
Diplomat, llicenciat 3
Més grans de 45 anys 1
Total 343

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000250 Biologia 77 249 112 80
GRAU00000251 Biotecnologia 63 184 54 55
GRAU00000252 Ciències ambientals 105 160 96 77
GRAU00000253 Química 69 132 64 44
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 314 725 326 256

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 273
Assignació 4a opció 72
Assignació 2a opció 48
Assignació 3a opció 42

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats