Resum

Nota de tall juny

 • Biologia / Biotecnologia
 • Biotecnologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 59 59 ND 60 77,91% 0 ND
10-11 60 75 59 81,82% 121 81,73% 0 ND
11-12 60 63 87 59,7% 193 87,35% 0 ND
12-13 60 72 63 56,45% 231 91,95% 30 97%
13-14 60 45 66 54,24% 254 92,39% 48 97%
14-15 60 42 60 61,4% 251 90,5% 57 97%
15-16 65 74 77 61,76% 259 89,56% 47 96%
16-17 65 53 66 66,67% 263 85,31% 51 99%
17-18 60 73 74 69,12% 266 90,82% 59 94%
18-19 60 70 65 69,84% 267 91,7% 54 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)