Resum

Nota de tall juny

 • Química

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 33 36 ND 42 77,02% 0 ND
10-11 60 31 52 80% 88 72,67% 0 ND
11-12 60 69 61 91,43% 135 72,39% 0 ND
12-13 60 47 64 72,41% 186 77,21% 15 98%
13-14 60 58 61 86,21% 209 82,15% 26 95%
14-15 60 79 74 86,11% 230 84,89% 27 94%
15-16 60 53 67 68,66% 250 75,63% 35 94%
16-17 60 60 65 84,62% 258 75,57% 36 98%
17-18 60 49 62 71,93% 270 75,93% 50 96%
18-19 60 56 67 73,85% 257 81,35% 33 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)