UdG : Facultat de turisme

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 136
Univ. Batx. / COU 33
FP2, CFGS 30
Més grans de 25 anys 7
Altres accessos 6
Univ. FP2 / CFGS 2
Total 214

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000002 Publicitat i relacions públiques 94 272 95 78
GRAU00000096 Turisme 137 254 86 72
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 231 526 181 150

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 201
Assignació 4a opció 24
Assignació 3a opció 21
Assignació 2a opció 19

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats