Resum

Nota de tall juny

 • Turisme (Girona)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 120 96 96 ND 109 68,13% 0 ND
10-11 120 102 125 86,79% 216 69,16% 0 ND
11-12 120 137 123 92,08% 316 77,27% 0 ND
12-13 120 135 131 85,5% 408 84,56% 39 96%
13-14 120 138 139 94,85% 477 82,71% 44 90%
14-15 120 155 132 95,45% 513 80,99% 59 92%
15-16 120 130 131 91,74% 530 80,1% 71 90%
16-17 120 133 128 89,17% 525 76,32% 65 90%
17-18 120 103 116 91,89% 511 78,93% 85 92%
18-19 120 136 118 95,65% 498 80,78% 83 89%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)