UdG : Publicitat i relacions públiques

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 9 a <10 63
De 8 a <9 61
De 10 a <11 38
Sense informar 8
De 6 a <7 3
De 5 a <6 2
De 11 a <12 2
De 7 a <8 1
Total 178