UdG : Publicitat i relacions públiques

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
16-17 80 139 87 91,25%
17-18 80 128 91 88,37%
18-19 80 126 91 85,39%

Nota de tall juny

  • Publicitat i relacions públiques