UdG : Facultat de ciències econòmiques i empresarials

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 175
FP2, CFGS 63
Univ. Batx. / COU 36
Altres accessos 18
Univ. FP2 / CFGS 11
Més grans de 25 anys 11
Diplomat, llicenciat 6
Més grans de 45 anys 1
Total 321

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000433 Administració i direcció d'empreses 100 181 72 97
GRAU00000434 Comptabilitat i finances 183 106 81 84
GRAU00000435 Economia 59 141 62 100
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 342 428 215 281

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 323
Assignació 2a opció 27
Assignació 4a opció 19
Assignació 3a opció 8

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats