Resum

Nota de tall juny

 • Economia
 • Administració i direcció d'empreses / Economia
 • Economia / Filosofia (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 60 49 61 69,49% 157 65,66% 0 ND
11-12 60 59 68 80,95% 191 67,39% 9 ND
12-13 60 58 67 78,33% 203 67,67% 14 97%
13-14 50 59 57 94,44% 210 73,62% 20 91%
14-15 50 54 55 90,91% 218 73,31% 29 97%
15-16 70 46 56 75,93% 216 70,77% 41 84%
16-17 70 50 51 89,36% 191 68,91% 33 86%
17-18 50 39 52 86,27% 183 70,39% 41 80%
18-19 50 46 61 74,07% 192 72,86% 28 82%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)