UdG : Doble titulació grau en administració i direcció d'empreses/ grau dret

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
14-15 0 10,9 0
15-16 0 21,1 0
16-17 0 26,6 0
17-18 0 30,5 0
18-19 0 38,4 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides