Resum

Nota de tall juny

 • Administració i direcció d'empreses / Dret (simultaneïtat)
 • Comptabilitat i finances / Dret (simultaneïtat)
 • Ciències polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat)
 • Criminologia / Dret (simultaneïtat)
 • Dret

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 170 174 199 ND 205 56,56% 0 ND
10-11 170 172 173 84,24% 362 65,46% 0 ND
11-12 170 183 183 77,19% 488 68,58% 0 ND
12-13 170 196 170 85,54% 591 76,09% 34 96%
13-14 170 194 185 87,57% 684 71,29% 81 92%
14-15 150 145 154 83,56% 677 70,77% 85 88%
15-16 170 195 153 85,82% 661 70,49% 80 86%
16-17 170 166 155 88,65% 660 68,57% 97 81%
17-18 155 160 162 84% 638 71,88% 89 84%
18-19 155 147 164 78,29% 635 71,84% 102 83%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)