Resum

Nota de tall juny

 • Criminologia / Dret (simultaneïtat)
 • Criminologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 121 60 ND 64 75% 0 ND
10-11 60 91 71 79,71% 117 86,66% 0 ND
11-12 60 79 64 67,21% 175 83,06% 0 ND
12-13 60 90 61 73,02% 213 84,82% 24 98%
13-14 60 93 65 67,74% 232 82,82% 29 97%
14-15 55 74 56 70,69% 232 85,35% 43 94%
15-16 60 86 59 80% 229 86,65% 34 93%
16-17 60 77 59 70,91% 234 83,97% 34 87%
17-18 55 88 60 67,24% 235 84,67% 47 92%
18-19 55 76 60 76,27% 223 85,78% 35 92%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)