UdG : Ciències polítiques i de l'administració

Resum

Nota de tall juny

 • Ciències polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat)
 • Ciències polítiques i de l'Administració

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 70 64 76 ND 79 55,79% 0 ND
10-11 70 40 68 75,76% 124 63,13% 0 ND
11-12 70 89 71 71,74% 157 69,32% 0 ND
12-13 70 56 68 87,23% 184 72,2% 3 96%
13-14 70 33 69 72,41% 220 79,09% 26 92%
14-15 65 25 59 80,95% 212 72,1% 23 86%
15-16 70 39 64 67,27% 216 72,36% 25 91%
16-17 70 41 67 68,75% 220 74,06% 36 89%
17-18 0 0 1 ND 89 85,31% 25 90%
18-19 ND ND ND ND 59 84,2% 30 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)