Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 596
De 7 a <8 282
De 6 a <7 215
De 8 a <9 166
De 5 a <6 36
De 9 a <10 36
De 10 a <11 6
De 11 a <12 2
Total 1.339