Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 37.808 621 60,882
13-14 41.401 706 58,642
14-15 46.370 788 58,845
15-16 46.602 787 59,215
16-17 46.940 791 59,343
17-18 46.941 798 58,823
18-19 43.143 734 58,778