Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 150 289 187 97,21%
14-15 150 295 236 98,64%
15-16 150 290 178 97,14%
16-17 150 305 188 97,37%
17-18 150 237 195 45,93%
18-19 150 287 166 51,66%

Nota de tall juny

  • Ciències de l'activitat física i de l'esport / Fisoteràpia (simultaneïtat)
  • Fisioteràpia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 138
Batx. / COU amb PAU 74
Univ. Batx. / COU 11
FP2, CFGS 10
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 25 anys 1
Total 236