Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 76
De 5 a <6 59
De 7 a <8 54
De 6 a <7 53
De 8 a <9 29
De 9 a <10 11
De 10 a <11 3
Total 285