Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
15-16 60 48 53 83,33%
16-17 65 80 83 67,5%
17-18 60 94 79 57,75%
18-19 60 63 70 37,31%

Nota de tall juny

  • Fisioteràpia (docència en anglès) (només per a estudiants espanyols o estrangers amb residència)
  • Fisioteràpia (docència en anglès) (només per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'estat espanyol)
  • Ciències de l'activitat física i de l'esport / Fisoteràpia (simultaneïtat)