Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 36
De 8 a <9 36
De 7 a <8 35
De 5 a <6 15
De 9 a <10 15
De 10 a <11 9
De 11 a <12 5
Sense informar 3
De 12 a <13 1
Total 155