Resum

Nota de tall juny

  • Arts escèniques

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
14-15 40 21 17 100% 17 91,01% 0 ND
15-16 40 16 20 94,12% 32 93,01% 0 ND
16-17 40 26 34 100% 63 93,47% 0 ND
17-18 40 47 42 100% 95 90,29% 0 ND
18-19 40 42 42 83,33% 119 91,33% 5 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)