Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Alumnes

  • Curs acadèmic :

Evolució del nombre d'alumnes matriculats

  • Grau
  • Màster
  • Estudis anteriors a l'EEES

Nombre d'alumnes matriculats, per universitat i branca

  • Dona
  • Home

Evolució de la distribució per branca i sexe dels alumnes matriculats

  • Dona
  • Home

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 2.934
Home 1.951

Evolució de la distribució per edat dels alumnes matriculats