Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Docència

 • Curs acadèmic :

HIDA compartides amb altres ensenyaments, per branca de coneixement

 • Compartida
 • No compartida

No aplica: són assignatures sense docència

Evolució de les HIDA, per tipus d'estudi

 • Grau
 • Màster

Evolució del nombre d'alumnes matriculats segons els crèdits matriculats

 • < 10
 • 10 - 20
 • 20 - 30
 • 30 - 40
 • 40 - 50
 • 50 - 60
 • 60 - 70
 • > 70

Mitjana de crèdits matriculats per alumne segons la branca i el tipus d'estudi

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la salut
 • Ciències socials i jurídiques
 • Enginyeria i arquitectura