Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Dades de curs acadèmic

  • Curs acadèmic :

Nombre d'alumnes titulats, per branca

Ciències socials i jurídiques 457
Enginyeria i arquitectura 74
Ciències 70
Ciències de la salut 66
Arts i Humanitats 53
Total 720

Evolució de la distribució per sexe dels alumnes titulats

  • Dona
  • Home

Taxa de rendiment, per branca

  • Dona
  • Home

Evolució de la distribució per branca dels alumnes titulats

  • Arts i Humanitats
  • Ciències
  • Ciències de la salut
  • Ciències socials i jurídiques
  • Enginyeria i arquitectura

Taxa de rendiment, per sexe i edat

Dona
Home