Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 7 a <8 243
De 6 a <7 213
De 8 a <9 201
De 9 a <10 148
De 5 a <6 145
De 10 a <11 55
De 11 a <12 22
Sense informar 20
De 12 a <13 9
De 13 a 14 1
Total 1.057