Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 150 107 114 97,7%
14-15 280 151 151 96,97%
15-16 150 149 148 98,56%
16-17 150 177 152 98,68%
17-18 150 199 174 97,66%
18-19 150 228 159 99,37%

Nota de tall juny

  • Disseny BAU

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 111
Univ. Batx. / COU 19
FP2, CFGS 14
Altres accessos 5
Diplomat, llicenciat 2
Total 151