Resum

Nota de tall juny

 • Fisioteràpia (Campus Manresa)
 • Fisioteràpia / Podologia (Campus Manresa) (Simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
15-16 160 170 173 87,04% 173 82,21% 0 ND
16-17 160 202 210 84% 367 85,15% 0 ND
17-18 160 179 185 45,12% 525 87,96% 0 ND
18-19 160 207 209 40,51% 719 90,05% 100 99%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)