Resum

Nota de tall juny

  • Logopèdia (Campus Manresa)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
15-16 40 17 19 80% 19 79,39% 0 ND
16-17 40 36 40 77,27% 58 95,51% 0 ND
17-18 0 0 ND ND 55 98,07% 0 ND
18-19 ND ND ND ND 53 98,16% 11 98%

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)