UVic-UCC : Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
16-17 40 15 15 96% 0% 12 100%
17-18 30 12 15 96% 8% 12 99%
18-19 25 12 12 94% 0% 11 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)