Universitats

Dades de l'any acadèmic 15-16
Nombre d'alumnes de nou ingrés17.563
Nombre d'alumnes matriculats 57.933
Nombre d'alumnes titulats 12.147
Nombre de PDI 5.460
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés12.244
Nombre d'alumnes matriculats 40.795
Nombre d'alumnes titulats 9.555
Nombre de PDI 4.168
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés8.847
Nombre d'alumnes matriculats 31.846
Nombre d'alumnes titulats 6.663
Nombre de PDI 2.592
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés6.815
Nombre d'alumnes matriculats 18.557
Nombre d'alumnes titulats 4.605
Nombre de PDI 1.275
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.467
Nombre d'alumnes matriculats 15.380
Nombre d'alumnes titulats 2.983
Nombre de PDI 1.473
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés2.825
Nombre d'alumnes matriculats 9.688
Nombre d'alumnes titulats 1.924
Nombre de PDI 1.097
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.085
Nombre d'alumnes matriculats 14.215
Nombre d'alumnes titulats 2.974
Nombre de PDI 1.720
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés2.328
Nombre d'alumnes matriculats 6.296
Nombre d'alumnes titulats 1.309
Nombre de PDI 717
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés15.182
Nombre d'alumnes matriculats 43.023
Nombre d'alumnes titulats 4.472
Nombre de PDI 245
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés5.166
Nombre d'alumnes matriculats 15.612
Nombre d'alumnes titulats 3.681
Nombre de PDI 1.021
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés1.099
Nombre d'alumnes matriculats 3.710
Nombre d'alumnes titulats 859
Nombre de PDI 519
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés538
Nombre d'alumnes matriculats 1.793
Nombre d'alumnes titulats 396
Nombre de PDI 238
* Indicadors »

* Universitats de les quals només es disposa d’informació parcial per al càlcul dels indicadors de seguiment.

Total del sistema

Indicadors »