Universitats

Dades de l'any acadèmic 18-19
Nombre d'alumnes de nou ingrés16.769
Nombre d'alumnes matriculats 57.082
Nombre d'alumnes titulats 12.779
Nombre de PDI 6.000
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés11.929
Nombre d'alumnes matriculats 39.574
Nombre d'alumnes titulats 8.787
Nombre de PDI 4.448
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés8.903
Nombre d'alumnes matriculats 29.757
Nombre d'alumnes titulats 5.568
Nombre de PDI 2.940
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés6.633
Nombre d'alumnes matriculats 20.321
Nombre d'alumnes titulats 4.916
Nombre de PDI 1.520
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.357
Nombre d'alumnes matriculats 15.220
Nombre d'alumnes titulats 3.013
Nombre de PDI 1.533
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés3.135
Nombre d'alumnes matriculats 10.601
Nombre d'alumnes titulats 2.100
Nombre de PDI 1.238
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.404
Nombre d'alumnes matriculats 14.672
Nombre d'alumnes titulats 3.001
Nombre de PDI 1.900
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés2.847
Nombre d'alumnes matriculats 8.835
Nombre d'alumnes titulats 1.752
Nombre de PDI 1.032
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés21.394
Nombre d'alumnes matriculats 58.065
Nombre d'alumnes titulats 6.500
Nombre de PDI 331
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés5.254
Nombre d'alumnes matriculats 16.297
Nombre d'alumnes titulats 4.224
Nombre de PDI 1.189
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés1.455
Nombre d'alumnes matriculats 4.253
Nombre d'alumnes titulats 908
Nombre de PDI 538
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés596
Nombre d'alumnes matriculats 1.955
Nombre d'alumnes titulats 413
Nombre de PDI 253
* Indicadors »

* Universitats de les quals només es disposa d’informació parcial per al càlcul dels indicadors de seguiment.

Total del sistema

Indicadors »