Universitats

Dades de l'any acadèmic 16-17
Nombre d'alumnes de nou ingrés16.806
Nombre d'alumnes matriculats 57.465
Nombre d'alumnes titulats 12.297
Nombre de PDI 5.761
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés11.832
Nombre d'alumnes matriculats 40.520
Nombre d'alumnes titulats 9.447
Nombre de PDI 3.563
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés10.808
Nombre d'alumnes matriculats 31.050
Nombre d'alumnes titulats 5.929
Nombre de PDI 2.753
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés6.916
Nombre d'alumnes matriculats 19.342
Nombre d'alumnes titulats 4.645
Nombre de PDI 1.395
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.322
Nombre d'alumnes matriculats 15.417
Nombre d'alumnes titulats 2.885
Nombre de PDI 1.497
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés3.057
Nombre d'alumnes matriculats 10.152
Nombre d'alumnes titulats 2.041
Nombre de PDI 1.161
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.155
Nombre d'alumnes matriculats 14.247
Nombre d'alumnes titulats 2.950
Nombre de PDI 1.778
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés2.679
Nombre d'alumnes matriculats 7.279
Nombre d'alumnes titulats 1.272
Nombre de PDI 840
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés17.575
Nombre d'alumnes matriculats 47.759
Nombre d'alumnes titulats 4.748
Nombre de PDI 273
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés5.379
Nombre d'alumnes matriculats 15.765
Nombre d'alumnes titulats 3.975
Nombre de PDI 1.136
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés1.138
Nombre d'alumnes matriculats 3.759
Nombre d'alumnes titulats 930
Nombre de PDI 502
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés578
Nombre d'alumnes matriculats 1.867
Nombre d'alumnes titulats 622
Nombre de PDI 256
* Indicadors »

* Universitats de les quals només es disposa d’informació parcial per al càlcul dels indicadors de seguiment.

Total del sistema

Indicadors »