Universitats

Dades de l'any acadèmic 17-18
Nombre d'alumnes de nou ingrés17.280
Nombre d'alumnes matriculats 56.540
Nombre d'alumnes titulats 11.913
Nombre de PDI 5.772
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés11.717
Nombre d'alumnes matriculats 39.702
Nombre d'alumnes titulats 9.222
Nombre de PDI 4.320
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés8.784
Nombre d'alumnes matriculats 30.119
Nombre d'alumnes titulats 6.239
Nombre de PDI 2.826
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés6.776
Nombre d'alumnes matriculats 19.885
Nombre d'alumnes titulats 4.919
Nombre de PDI 1.494
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.275
Nombre d'alumnes matriculats 15.361
Nombre d'alumnes titulats 3.198
Nombre de PDI 1.460
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés3.005
Nombre d'alumnes matriculats 10.250
Nombre d'alumnes titulats 1.951
Nombre de PDI 1.201
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4.125
Nombre d'alumnes matriculats 14.221
Nombre d'alumnes titulats 2.908
Nombre de PDI 1.830
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés2.858
Nombre d'alumnes matriculats 8.071
Nombre d'alumnes titulats 1.370
Nombre de PDI 809
Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés20.281
Nombre d'alumnes matriculats 53.574
Nombre d'alumnes titulats 6.461
Nombre de PDI 284
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés5.324
Nombre d'alumnes matriculats 15.666
Nombre d'alumnes titulats 3.972
Nombre de PDI 1.128
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés1.262
Nombre d'alumnes matriculats 3.877
Nombre d'alumnes titulats 794
Nombre de PDI 525
* Indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés585
Nombre d'alumnes matriculats 1.708
Nombre d'alumnes titulats 449
Nombre de PDI 245
* Indicadors »

* Universitats de les quals només es disposa d’informació parcial per al càlcul dels indicadors de seguiment.

Total del sistema

Indicadors »