Ciències de la Salut

Ciències biomèdiques

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Ciències biomèdiques 11.482
UdL Ciències biomèdiques 9.751

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 60 119 58 59.38% 232 18.97% 93.39% 43 98.09%
UdL 45 45 46 34.55% 169 13.33% 93.72% 33 99.38%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 105 164 104 47.9% 401 16.5% 93.53% 76 98.64%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • GERMANY
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES
 • FRANCE
 • IRELAND
 • Resta de categories