Ciències Socials i Jurídiques

Ciències polítiques i de l'administració

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Ciències polítiques i de l'Administració 6.054
UB Dret / Ciències polítiques i de l'Administració 7.578
UPF Ciències polítiques i de l'Administració 7.292
UdG Ciències polítiques i de l'Administració 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 100 107 128 66.12% 493 25.81% 79.43% 43 93.22%
UPF 160 195 181 91.12% 639 18.71% 88.27% 120 95.69%
UdG 70 33 69 72.41% 220 37.68% 79.09% 26 92.2%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 330 335 378 79.94% 1,352 24.73% 83.77% 189 94.63%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • UNITED KINGDOM
 • ITALY
 • FRANCE
 • GERMANY
 • SPAIN
 • Resta de categories