Ciències Socials i Jurídiques

Comptabilitat i finances

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Comptabilitat i finances 5
UdG Comptabilitat i finances 5
URV Finances i comptabilitat 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 160 158 149 96.3% 538 20.95% 79.73% 51 95.98%
UdG 150 89 131 98.73% 573 26.36% 75.14% 85 92.04%
URV 150 42 87 97.22% 342 30.49% 73.62% 53 92.7%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 460 289 367 97.2% 1,453 25.07% 76.53% 189 93.26%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • FRANCE
 • ITALY
 • CZECH REPUBLIC
 • AUSTRIA
 • CHINA
 • Resta de categories