Ciències Socials i Jurídiques

Comunicació audiovisual

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Comunicació audiovisual 9.2
UB Comunicació audiovisual / Informació i documentació (simultaneïtat) 6.62
UAB Comunicació audiovisual 9.365
UPF Comunicació audiovisual 10.626
URV Comunicació audiovisual 7.362
UVic-UCC Comunicació audiovisual 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 50 161 77 55.56% 241 12.12% 93.7% 43 99.42%
UAB 80 160 86 76.25% 312 10.47% 95.97% 51 98.89%
UPF 80 237 88 97.33% 372 8.24% 97.09% 79 97.5%
URV 40 56 46 60.87% 125 6.52% 91.21% 9 95.62%
UVic-UCC 50 25 39 74.07% 159 12.82% 89.52% 26 94.72%
UIC 60 0 19 ND 98 26.32% 90.41% 26 95.69%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 360 639 355 74.57% 1,307 10.85% 94.22% 234 97.56%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • NETHERLANDS
 • LATVIA
 • FRANCE
 • ITALY
 • UNITED STATES
 • Resta de categories