Ciències Socials i Jurídiques

Direcció d'empreses (BBA)

Resum

  • Curs acadèmic :

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
URL 330 0 311 ND 1,199 8.36% 93.64% 217 95.21%

Alumnes que marxen per paí­s

  • UNITED STATES
  • CANADA
  • CHINA
  • SINGAPORE
  • UNITED KINGDOM
  • Resta de categories