Ciències Socials i Jurídiques

Direcció d'empreses tecnològiques

Summary

  • Curs acadèmic :

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
URL 210 0 153 ND 476 13.07% 93.99% 22 98.77%

Alumnes que marxen per paí­s

  • FRANCE
  • GERMANY
  • ICELAND
  • SWEDEN