Arts i Humanitats

Disseny

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Disseny 9.2
UAB Disseny (Eina) 5
UVic-UCC Disseny BAU 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 50 158 56 95.65% 176 29.41% 90.94% 29 98.98%
UAB 110 110 108 98.89% 456 16.98% 88.71% 0 ND
UVic-UCC 150 107 114 97.7% 593 10.53% 90.67% 55 98%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 310 375 278 97.76% 1,225 16.61% 89.99% 84 98.33%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • GERMANY
 • ITALY
 • UNITED KINGDOM
 • FRANCE
 • CHILE
 • Resta de categories