Ciències Socials i Jurídiques

Educació social

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Educació social 8
UAB Educació social 8.818
UdG Educació social 7.31
UdL Educació social 5.558
URV Educació social 7.687
UVic-UCC Educació social 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 180 265 189 89.08% 772 15.34% 91.8% 143 97.9%
UAB 80 149 88 98.78% 326 6.82% 92.76% 65 97.89%
UdG 60 94 77 92.96% 248 12% 93.59% 38 97.21%
UdL 80 77 80 77.92% 289 9.72% 90.66% 44 95.08%
URV 50 87 66 92.86% 195 8.33% 91.61% 26 97.61%
UOC 1,000 0 503 ND 1,866 ND 81.07% 39 96.64%
URL 180 0 96 ND 385 10.42% 93.31% 61 97.46%
UVic-UCC 40 27 38 96% 140 13.16% 95.85% 32 98.39%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1,670 699 1,137 90.31% 4,221 11.49% 88.94% 448 97.41%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALY
 • UNITED KINGDOM
 • ARGENTINA
 • SPAIN
 • DENMARK
 • Resta de categories