Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria agroalimentària

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UdG Enginyeria agroalimentària 5
UdL Enginyeria agrària i alimentària 5
URV Enginyeria agroalimentària 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UdG 40 30 36 100% 115 27.78% 73.51% 6 97.86%
UdL 80 49 49 93.02% 163 23.26% 73.34% 17 97.14%
URV 40 17 24 100% 48 45.83% 50.11% 1 100%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 160 96 109 96.51% 326 30.1% 69.99% 24 97.44%

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctorate holder
  • Non-doctorate holder
  • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

  • ITALY